دوخت و برش و گاست کن کیسه پلی پروپیلن (Model : GCS-2002)

Model No : GCS-2002/EM/CH                        دانلود کاتالوگ

Gusset-Cutting-Sewing Line

دوخت و برش و گاست کن کیسه

دستگاه دوخت و برش و گاست کن مخصوص کیسه های گاست شده (دو سمت کیسه تا خورده) و دوخته شده است که دارای بخش های اصلی زیر است :                                                                                                                                                                   

مجهز به سیستم کنترل لبه                                                                                                                       

پرفراژ میکرو                                                                                                                                     

بخش گاست کن (مجهز به اشعه اینفرارد جهت کیفیت بخش تاخور)                                                                       

سنسور تشخیص کیسه های چاپ دار                                                                                                          

بخش برش مجهز به هردو حالت برش گرم و برش سرد                                                                                    

یک لا کن ته کیسه و دوخت                                                                                                                    

دسته بندی و شمارش کیسه های تولیدی                                                                                                      

سرعت تولید : 32-48 کیسه در دقیقه  

مشخصات کیسه گاست شده

Size

Gusset Device
- کیسه های استاندارد -

Gusset
- برای کیسه های کوچک-


》عرض کیسه قبل از گاست

560-700 میلیمتر

480-620 میلیمتر


》عرض کیسه بعد از گاست

400-600 میلیمتر

380-500 میلیمتر


》 عمق گاست

50-90 میلیمتر

50-90 میلیمتر


مشخصات اصلی

عرض کاری : 300-850 میلیمتر      

طول کاری : 450-1400 میلیمتر