دستگاه گاست رول به رول کیسه پلی پروپیلن (Model : TRG-700)

Model No : TRG-700                                   دانلود کاتالوگ

Reel To Reel Gusset Line

مزیت های اصلی

گاست کن رول به رول جهت حذف نیروی انسانی و سرعت تولید بالا طراحی شده است

مجهز به برعکس کننده جهت برگرداندن چاپ در مرکز کیسه گاست شده                  

اندازه کیسه های گاست شده

Size
Gusset Device
- بزرگ -
Gusset Device
- متوسط -
Gusset Device
- کوچک -

》عرض کیسه قبل از گاست

500-640 میلیمتر

420-540 میلیمتر

290-420 میلیمتر


》عرض کیسه بعد از گاست

320-540 میلیمتر

240-440 میلیمتر

160-320 میلیمتر


》عمق گاست

50-90 میلیمتر


》سرعت تولید

 ماکزیمم 60 متر در دقیقه