صفحه اصلیHomepage

بازرگانی ماشین گسترکاسپین

Plastic Machinery Solutions

 

ماشین آلات صنایع بسته بندی و پلاستیک


ExchangeWorld ClockNewsContact us

تماس با مااخبارساعت جهانینرخ ارز و طلا


     

 

 


 

2022 MAZANDTEX, MGC Trading Co., Ltd.

P.O.Box: 47415-191, Babolsar, I.R.IRAN ,   Tel: +98 11 3529 0003  WA-B: +98 903 75 44 602